Betingelser ved køb af personlige collager fra Lillekunst


Bestilling og betaling

Bestilling og betaling sker igennem din forhandler.

 

Udvikling og leveringstid

Så snart jeg modtager din bestilling fra din forhandler, begynder jeg at se på dine fotos og ønsker. Hvis jeg har spørgsmål til dine ønsker, vil du blive kontaktet direkte af mig. Udvikling af collagens layout forløber over de næste 5-10 dage. Når din collage er klar til præsentation, modtager du et billede af collagen på den e-mail, som du har oplyst ved bestilling. Du skal besvare e-mailen med enten din godkendelse eller dine rettelser. Hvis du har rettelser til collagen, vil du få en ny collage-version til godkendelse i løbet af 1-2 dage. Først når du har godkendt collagen, klargøres den til tryk og sendes til produktion.
 
 

Fortrydelsesret

En personlig collage er et produkt, der tilpasses specielt til dig med dine fotos og ønsker. Kundetilpassede produkter er fritaget for 14-dages fortrydelsesret i følge Forbrugeraftaleloven*. Du har derfor ingen fortrydelsesret efter din godkendelse af collagen. Frem til godkendelsen af collagen, er det muligt at annullere ordren, hvis Lillekunst ikke kan levere et tilfredsstillende resultat.

Reklamation

I følge købeloven har du reklamationsret på fejl og mangler, som er opstået i op til 24 måneder efter dit køb. Du har mulighed for at reklamere over collagens layout i selve udviklingsprocessen. Her får du udført ønskede rettelser, indtil du godkender collagen. Når du har godkendt collagens layout til produktion, kan du ikke længere reklamere over collagens layout. En reklamation efter produktion/levering kan derfor kun vedrøre fejl og mangler ved tryk, lærred eller ramme. Du skal reklamere til din forhandler senest 30 dage efter, at du har konstateret fejl eller mangler.
 

Rettigheder til materialer

Lillekunst fraskriver sig ethvert ansvar for at fremsendte billeder, tegninger, illustrationer og tekster indeholder rettigheder fra en tredjepart. Det er dig som kunde, der har ansvar for at indhente de nødvendige tilladelser til brug af fremsendte materialer. Lillekunst returnerer og gemmer ikke fremsendte materialer. Send derfor altid kun kopier eller digitale fotos.

 


Behandling af data

Lillekunst deler ikke dine data eller fotos.  Dine data, dine billeder og din collage kan til enhver tid blive slettet fra Lillekunsts system. Kontakt mig på rikke@lillekunst.dk.

Rettigheder til den færdige collage

Ophavsretten til den færdige collage tilhører Lillekunst. Med mindre andet er aftalt skriftligt, forbeholder Lillekunst sig ret til at vise den færdige collage som inspiration i fremtidig markedsføring. Lillekunst forpligter sig ikke til at gemme de digitale filer til den færdige collage.
 
 
*Forbrugeraftaleloven §18, Stk. 4.
Såfremt aftalen vedrører fjernsalg af en ikke finansiel tjenesteydelse eller en vare, som skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, gælder fortrydelsesretten kun, indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når forbrugeren forinden har givet sit samtykke til, at den erhvervsdrivende kunne begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesfristens udløb.